Komisariat Policji w Juracie

Twój dzielnicowy - Komisariat Policji w Juracie

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą sfery życia prywatnego. Dzielnicowy pracuje przede wszystkim sam.

Dzielnicowy jest do Waszej dyspozycji nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również, gdy pojawiają się zagrożenia. Do dzielnicowego można zgłaszać sprawy dotyczące zarówno wykroczeń jak również uzyskiwać pomoc oraz prosić o poradę jak uniknąć przestępstw, nie stać się ofiarą przemocy albo też jak reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Podane poniżej adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów., nie służą także do wzywania pilnej interwencji. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 

 


DZIELNICOWY REJONU VIII

 

asp. Michał Rost 

 Obsługuje rejon nr VIII miejscowości: Jastarnia, Jurata, Kuźnica 

tel. 723-635-665, tel. 58 674 53 79

e-mail- dzielnicowy.jurata1@gd.policja.gov.pl

 

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie ładu i porządku publicznego

Cel: Wzmożone działania prewencyjne polegające na kontroli i obserwacji w porze nocnej obiektów sezonowych celem ograniczenia problemu.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Straż Miejska w Jastarni, lokalni  przedsiębiorcy prowadzący we wskazanych rejonach działalności gospodarcze

Zrealizowane zadanie w I półroczu 2019r.: Ograniczenie ilości popełnianych zdarzeń.  

 

 


 DZIELNICOWY REJONU IX

 

p.o. asp.szt. Mariusz Darga 

 
 Obsługuje rejon nr IX miejscowość Hel wraz z ośrodkiem wypoczynkowym WZW "Jantar"

 
tel. 723-635-657, tel. 58 674 53 79
 e-mail-dzielnicowy.jurata2@gd.policja.gov.pl

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA II PÓŁROCZE 2019 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: zakłocanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w obrębie parku miejskiego przy kościele, ul. Przybyszewskiego oraz parku przy szkole ul. Wiejska, demoralizacja nieletnich w obrebie budynku szkoły

Cel: Ograniczenie zjawiska demoralizacji wśród nieletnich, edukacja najmłodszych pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa, szacunku i odpowiedzialności karnej.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Straż Miejska w Jastarni, władza i pracownicy ZSO Hel, dyrekcja ZZOM Hel.

Zrealizowane zadanie w I półroczu 2019r.: Ograniczenie pojawiających się problemów w rejonach zagrożenia.

 W przypadku nieobecności dzielnicowych kontakt

z Kierownikiem Ogniwa Prewencji 


st.asp. Piotr Weiher

tel. 58 674 53 73