Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

 


 

KONTAKT


84-100 Puck ul. Dworcowa 5

tel. (58) 674-52-22
fax. (58) 674-52-46
sekretariat (58) 674-52-23

 

 NACZELNIK
WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

 

asp.szt. Janusz Mandziuk


Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji,
 2. koordynowanie i nadzorowanie działań Policji powiatu puckiego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń drogowych
 3. organizowanie i rozwijanie działań z zakresu prewencji kryminalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
 4. działalności profilaktycznej – propagandowej ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w procesie sprawdzania kwalifikacji dzieci i młodzieży szkolnej przed uzyskaniem przez nie karty rowerowej i motorowerowej,
 5. likwidacja zdarzeń drogowych z uwzględnieniem czynności natury dochodzeniowo-śledczej już od momentu zabezpieczenia miejsca wypadku do chwili skierowania materiałów do sądu,
 6. nadzór i kontrola nad oznakowaniem dróg na terenie działania Komendy i współpraca w tym zakresie z właściwym zarządcą drogi,
 7. współpraca z organami zarządu powiatu i poszczególnych gmin w celu likwidowania miejsc koncentrowania się wypadków drogowych,
 8. współdziałanie Policji ruchu drogowego z innymi pionami, a w szczególności z pionami operacyjnymi w zakresie zwalczania na podległym terenie przestępczości kryminalnej i gospodarczej,
 9. prowadzenie właściwej polityki represyjnej w stosunku do sprawców wykroczeń.
 • Zdjecie
 • Zdjecie