DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - POLICJANCI OPOWIADALI O SWOJEJ PRACY
Policjanci z puckiej komendy uczestniczyli w dniu otwartym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie , gdzie mundurowi prezentowali sprzęt, jakim dysponują w codziennej służbie, opowiadali o swojej pracy i prezentowali techniki obezwładnia.

DEBATA SPOŁECZNA POŚWIĘCONA FAKTURĄ ZA PRĄD
Policjanci z pucka ze względu na to iż odnotowali przypadki zgłoszeń osób, które otrzymały podejrzaną fakturę za energię elektryczną postanowili zorganizować dla mieszkańców debatę.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W SZKOLE
Policjantki zajmujące się profilaktyką przeprowadziły spotkanie z uczniami klas Gimnazjum im.

 

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - UNIWERSALNE NARZĘDZIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

W całej Polsce odbywają się konsultacje, spotkania i debaty dot. mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. To przedsięwzięcie stanowi priorytet, zarówno Komendanta Głównego Policji, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Podkreślenia wymaga, iż pojęcia map zagrożeń nie należy utożsamiać wyłącznie w aspekcie technicznym, albowiem pod pojęciem tym kryje się dużo istotniejsza nowa filozofia działania Policji.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli czuwa obok Policji szereg innych służb i inspekcji. Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Na uwagę zasługuje rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem - zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań, na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli.

To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.

Tak duże przedsięwzięcie wymaga precyzyjnego harmonogramu działań, Komendant Główny Policji, na wniosek insp. Jana Lacha, powołał zespoły zadaniowe koordynujące zarówno wdrażanie systemu jak i działania związane z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.


  

Kryminalni z Pucka zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który pobił 36-latka. Sprawca w nocy spotkał się z nim w jego mieszkaniu .Następnie w trakcie kłótni rzucił się na niego i dotkliwie pobił używając przy tym ostrego przedmiotu. W dniu dzisiejszym mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszy zarzuty.

   [ więcej ]Policjanci z komendy powiatowej w Pucku ustalają przyczyny wypadku drogowego, w którym ranny został 10-latek. Chłopiec wbiegł na jezdnię wprost pod koła nadjeżdżającego auta m-ki isuzu. Dziecko trafiło do szpitala. Kierowca isuzu był trzeźwy, podróżował sam.

   [ więcej ]Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu puckiego  oraz turystów odwiedzających kaszuby to podstawowy cel, jaki stawiają sobie puccy policjanci. Zgodnie z najnowszym badaniem opinii publicznej nasza praca przynosi wymierne efekty, gdyż 95 % ludzi mieszkających w Polsce może nazwać okolicę miejsca zamieszkania jako bezpieczną i spokojną. Cieszymy się z tak dobrej opinii na temat pracy służb. Jest to również powód do jeszcze intensywniejszej pracy, tak aby utrzymać ten pozytywny trend.

   [ więcej ]Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji dokonał modyfikacji limitu przyjęcia do służby w Policji dla garnizonu pomorskiego w terminie 06 czerwca 2016 roku określając go na poziomie 75 osób.

   [ więcej ]Przed nami długi, majowy weekend. Czas wyjazdów za miasto, spotkań ze znajomymi, uczestnictwo w imprezach rozrywkowych. Wszystko to niesie za sobą pewne zagrożenia. Wychodząc im naprzeciw Pomorska Policja  podejmuje różnego rodzaju działania prewencyjne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. To jednak nie wystarczy. Aby uniknąć niebezpiecznych i nieprzyjemnych sytuacji każdy powinien wiedzieć, jakie czyhają na niego zagrożenia i jak się przed nimi zabezpieczyć.

   [ więcej ]Policjanci z puckiej drogówki przeprowadzili działania kontrolne pod nazwą „Trzeźwy Poranek”. Funkcjonariusze zatrzymali 4 kierowców, którzy usiedli za kierownicą pod wpływem alkoholu. Ta cyklicznie prowadzona akcja ma na celu zmniejszenie zdarzeń drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

   [ więcej ]Do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zgłosiło się kilka osób, które otrzymały podejrzaną fakturę za energię elektryczną. Dokument różnił się od poprzednio otrzymanych numerem klienta oraz rachunkiem bankowym odbiorcy. Sprawą usiłowania oszustwa już zajmują się policjanci.Funkcjonariusze ostrzegają o próbach takiego działania przestępców. Zachęcamy do wnikliwego sprawdzania treści faktur za energię elektryczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje dotyczące numeru klienta i licznika, danych osobowych oraz numeru konta wystawcy faktury. Ostrzegamy - dokumenty mogą być łudząco podobne do oryginalnych, zalecamy szczególną ostrożność. O próbach oszustwa należy zawiadomić dyżurnego Policji osobiście lub pod nr telefonu 997. 

   [ więcej ]Bezpieczeństwo mieszkańców regionu to podstawowy cel jaki stawiają sobie pomorscy policjanci. Zgodnie z najnowszym badaniem opinii publicznej nasza praca przynosi wymierne efekty, gdyż już 80% ludzi uznaje swoje miejsce zamieszkania za bezpieczne. Cieszymy się z tak dobrej opinii na temat pracy służb jednak jest to przede wszystkim powód do jeszcze intensywniejszej pracy, tak aby utrzymać pozytywny trend jaki uzyskali funkcjonariusze z Pomorza. Było to możliwe między innymi dzięki licznym akcjom prewencyjnym, które realizowane są na terenie naszego województwa.

   [ więcej ]Policjantka puckiej komendy spotkała się z uczniami 6 klas Szkoły Podstawowej w Pucku. Podczas prelekcji  przybliżono uczniom tematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zjawiska demoralizacji. Spotkania w szkołach to jeden z elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów z Pucka.

   [ więcej ]


  1. Zgłoszone przestępstwa
  2. Zatrzymani sprawcy
  3. Zatrzymani poszukiwani
  4. Wypadki drogowe
  5. Kolizje drogowe
  6. Podjęte interwencje
  Linki

Komenda Główna Policji
kwartalnik PATROL
tlumacz
petycje
Tablica ogłoszeń
STOP agresji drogowej
Ogólnopolski Głos Profilaktyki
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Stop Korupcji

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUCKU
ul. Dworcowa 5 84-100 Puck
tel. (58) 674-52-22

© 2016 r.