34-LATEK ODPOWIE ZA KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM DO DOMKU LETNISKOWEGO
Policjanci pracując nad wyjaśnieniem sprawy dotyczącej włamania do domku letniskowego ustali, że związek z tymi przestępstwem ma 34 latek.

POLICJANT MISTRZEM W KRĘGLE
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pucku zajęli drugie miejsce w zawodach zorganizowanych w kręgle.

POLICJANCI NA TEMAT BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH
Policjanci puckiej komendy odwiedzili uczniów szkoły podstawowej w Swarzewie.

 

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - UNIWERSALNE NARZĘDZIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

W całej Polsce odbywają się konsultacje, spotkania i debaty dot. mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. To przedsięwzięcie stanowi priorytet, zarówno Komendanta Głównego Policji, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa, na chwilę obecną, nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu, budując w ten sposób obraz poziomu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego niezwykle ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie - głównie społecznościom lokalnym - skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. Podkreślenia wymaga, iż pojęcia map zagrożeń nie należy utożsamiać wyłącznie w aspekcie technicznym, albowiem pod pojęciem tym kryje się dużo istotniejsza nowa filozofia działania Policji.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Zauważyć należy, że nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli czuwa obok Policji szereg innych służb i inspekcji. Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Na uwagę zasługuje rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje, uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również obywateli - społeczność lokalną. Mapa ta powinna również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić również w związku z organizacja różnorodnych wydarzeń. Mapa powinna zawierać charakterystykę przestrzeni publicznej wyrażoną - poza danymi statystycznymi - wynikami badań opinii społecznej, ale także, co szczególnie ważne, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem - zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań, na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do poziomu rad osiedli.

To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu ze społeczeństwem.

Tak duże przedsięwzięcie wymaga precyzyjnego harmonogramu działań, Komendant Główny Policji, na wniosek insp. Jana Lacha, powołał zespoły zadaniowe koordynujące zarówno wdrażanie systemu jak i działania związane z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.


  

Informujemy iż Komendant Główny Policji zwiększył limit przyjęcia do służby w Policji w roku 2016 i wyznaczył następujące terminy i limity przyjęć do służby w Policji dla garnizonu pomorskiego:  

   [ więcej ]Komenda Powiatowa Policji w Pucku wdraża mapy zagrożenia jako narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym oraz instytucjom współodpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, skali i rodzaju zagrożeń. Tworząc mapy zagrożenia koniecznym jest uzyskanie informacji o stanie bezpieczeństwa od mieszkańców powiatu puckiego.

   [ więcej ]Policjanci z Pucka wyjaśnili sprawę śmierci 83 - letniego mieszkańca półwyspu, którego pobitego w mieszkaniu znalazła córka. W związku z podejrzeniem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, śledczy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 43 lat. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności.

   [ więcej ]2016-01-29
Powiat Pucki,
Śledczy pracujący nad sprawą kradzieży i włamania na terenie powiatu puckiego dokonali wspólnie z policjantami z wydziału ruchu drogowego zatrzymania dwóch mężczyzn sprawców przestępstw kradzieży i włamania . Mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Teraz 20 i 29-latek będą odpowiadali przed sądem, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

   [ więcej ]Kierowca z gminy krokowa na terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 72 km/h, interweniujący policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz ukarali mandatem karnym w wysokości 500 zł. i 10 punktów Karnych.

   [ więcej ]W piątek policjanci zatrzymali 34-latka który chciał uniknąć kary, ukrywał się od około tygodnia przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz najbliższe 2 lata i 6 miesięcy spędzi w Areszcie Śledczym w Wejherowie.      

   [ więcej ]Policjanci apelują do wszystkich kierujących o zachowanie zdrowego rozsądku i dostosowanie prędkości do zmieniających się często warunków atmosferycznych. Stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze uchroni od wypadku drogowego i tragicznych jego skutków.

   [ więcej ]Insp. Jarosław Rzymkowski został Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. W uroczystości pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji udział wzięli także Wicewojewoda Pomorski, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu pomorskiego oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

   [ więcej ]Puccy funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas pokonywania przejazdów kolejowych. Bardzo często zderzenie samochodu z pociągiem kończy się tragicznie. O dużym szczęściu może mówić 25-letni mężczyzna, który wczoraj rano wjechał na oznakowany przejazd kolejowy doprowadzając do kolizji. Na szczęście nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Za wykroczenie 25-latek ukarany został mandatem w wysokości 500 złotych.

   [ więcej ]


  1. Zgłoszone przestępstwa
  2. Zatrzymani sprawcy
  3. Zatrzymani poszukiwani
  4. Wypadki drogowe
  5. Kolizje drogowe
  6. Podjęte interwencje
  Linki

Komenda Główna Policji
kwartalnik PATROL
tlumacz
petycje
Tablica ogłoszeń
STOP agresji drogowej
Ogólnopolski Głos Profilaktyki
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Stop Korupcji

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUCKU
ul. Dworcowa 5 84-100 Puck
tel. (58) 674-52-22

© 2016 r.