Narkotykom mówimy NIE! – Debata o dopalaczach - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Wiadomości

Narkotykom mówimy NIE! – Debata o dopalaczach

Data publikacji 29.10.2019

W miniony piątek w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie odbyła się debata społeczna dotycząca przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Udział w tym wydarzeniu wzięło około 100 uczniów, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz zaproszeni goście. Wśród prelegentów był Komendant Komisariatu Policji we Władysławowie nadkom. Przemysław Bujak oraz Danuta Binek z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pucku.

W ubiegły piątek 25 października br. w Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie odbyła się debata społeczna. W spotkaniu udział wzięło około 100 osób. Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów oraz nauczycieli o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, ale także kształtowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych. W świetle nowych przepisów osoby sprzedające dopalacze mają być traktowane jak handlarze narkotykami, a osoby uzależnione od dopalaczy jak uzależnieni od narkotyków. 

Debatę rozpoczął nadkom. Przemysław Bujak – Komendant Komisariatu Policji we Władysławowie , który zaprezentował pogląd dotyczący powodów uzależnień i sięgania po dopalacze oraz substancje psychoaktywne. W prezentacji opisywał etapy jak wchodzi się w nałóg, jak postępuje i jak tragiczne mogą być jego skutki. Mowa była także o trudach wchodzenia w dorosłość, potrzebie akceptacji, eksperymentowaniu i złudnym poczuciu kontroli nad narkotykami.

Po tej prezentacji wystąpiła zaproszona do udziału w debacie pani Danuta Binek z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pucku, która opowiedziała młodzieży o swojej pracy oraz o przypadkach wobec osób uzależnionych czy pod wpływem dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Poruszyła temat tzw. „nowych narkotyków” oraz przyczyny sięgania po nich przez młodych ludzi, a także kwestie odpowiedzialności prawnej oraz wysokości kar.

W kolejnym panelu dyskusyjnym dzielnicowy z Komisariatu Policji we Władysławowie omówił jak w łatwy sposób nawiązać kontakt z Policją za pomocą aplikacji „Moja Komenda” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy chętny mógł także zwrócić się do funkcjonariuszy z nurtującymi ich problemami.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na tematy omawiane wcześniej. Uczniowie podczas debaty zadawali pytania prelegentom oraz opowiadali o swoich spostrzeżeniach w kontakcie z osobami, które miały kontakt z narkotykami.