Wiadomości

Zaproszenie na debatę ewaluacyjną 28 listopada z mieszkańcami Krokowej

Data publikacji 22.11.2019

Policjanci z Komisariatu Policji w Krokowej zapraszają na debatę ewaluacyjną 28 listopada br. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Krokowej przy ul. Żarnowieckiej 29. Tematem debaty będą aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie, bezpieczeństwo seniorów, a także poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa poruszymy aktualne zagrożenia bezpieczeństwa, z którymi styka się coraz więcej osób.

Policjanci z Krokowej zapraszają na debatę ewaluacyjną 28 listopada br. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Krokowej przy ul. Żarnowieckiej 29. Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także omówienie problemów już rozpoznanych.

Tematem debaty będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie, bezpieczeństwo seniorów  a także poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa poruszymy aktualne zagrożenia bezpieczeństwa, z którymi styka się coraz więcej osób.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie zwiększy Państwa wiedzę na temat własnego bezpieczeństwa oraz pozwoli nam ustalić, jakie tematy należy poruszyć przy organizowaniu kolejnych spotkań, by trafnie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.

 

  • PLAKAT DEBATA EWALUACYJNA