Wiadomości

Komendant Komisariatu Policji w Krokowej podsumował debatę ewaluacyjną z lokalną społecznością

Data publikacji 29.11.2019

Wczoraj Policjanci z Komisariatu Policji w Krokowej przeprowadzili debatę ewaluacyjną pn. „Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą „na wnuczka”. Spotkanie z mieszkańcami było doskonałą okazją do tego, aby zdiagnozować obecne potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

28 listopada br. w Urzędzie Gminy w Krokowej odbyła się debata ewaluacyjna pn. „Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą „na wnuczka”. W dyskusji na temat bezpieczeństwa udział wzięła lokalna społeczność, Wójt Gminy Krokowa i Jego przedstawiciele, Komendant Komisariatu Policji w Krokowej asp.szt. Mariusz Kutyła oraz dzielnicowa sierż.szt. Joanna Kosecka.

Zorganizowana wczoraj debata adresowana była do mieszkańców gminy Krokowa, a jej celem było wypracowanie wspólnych wniosków oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Było to już kolejne tego typu spotkanie, w czasie którego mieszkańcy mogli nie tylko ocenić pracę służb i instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ale również wskazać czynniki, które ich zdaniem są istotne dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W trakcie spotkania komendant asp.szt. Mariusz Kutyła omówił założenia dotyczące debaty wyjściowej oraz podsumował pierwsze dwa kwartały roku 2019. Przestrzegał także przed zagrożeniami dotyczącymi oszustw na tzw. „oszustwa na wnuczka, policjanta itp.” oraz o sukcesywnym wzroście zagrożeń związanych z zakupami za pośrednictwem internetu jak i związanych ze skanowaniem i kopiowaniem kart płatniczych.

Dzielnicowa sierż.szt. Joanna Kosecka zaprezentowała i omówiła założenia funkcjonowania KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, jako narzędzia umożliwiającego lokalnej społeczności szybkie i anonimowe informowanie Policji o miejscach zagrożonych. Ponadto mundurowa przedstawiła istotę aplikacji internetowej MOJA KOMENDA, pozwalającej mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu z dzielnicowym rejonu, w którym zamieszkują. Funkcjonariusze przekazali także informacje na temat efektów pracy Policji w kontekście podejmowania działań zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krokowa.