Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Twój dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Pucku

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą sfery życia prywatnego. Dzielnicowy pracuje przede wszystkim sam.

Dzielnicowy jest do Waszej dyspozycji nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również, gdy pojawiają się zagrożenia. Do dzielnicowego można zgłaszać sprawy dotyczące zarówno wykroczeń jak również uzyskiwać pomoc oraz prosić o poradę jak uniknąć przestępstw, nie stać się ofiarą przemocy albo też jak reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Podane poniżej adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów, nie służą także do wzywania pilnej interwencji. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy  112.

 

 

 


Dzielnicowy Rejonu I

 

st.asp. Michał Rost

  tel. 47 742 52 79
kom. 723-636-440

adres e-mail   - dzielnicowy.puck1@gd.policja.gov.pl

 

 

Miasto: Puck: 10-go Lutego do nr 21, 12-go Marca, 1-go Maja, Abrahama, Aleja Ceynowy, Aleja Kościuszki, Aleja Lipowa, Aleksandra Majkowskiego, Bogusława, Bosmańska, Drzeżdżona, Franciszka Sędzickiego, Gdańska, Hieronima Derdowskiego, I Armii Wojska Polskiego nr 1, 3, 5, Jachtowa, Józefa Wybickiego, Judyckiego, Kapitańska, Kaprów, Kaszubska, Komandorska, Kościelna, Łąkowa, Marynarska, Męczenników Piaśnicy, Młyńska, Morska, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Nowy Świat, Piotra Dunina, Plac Obrońców Wybrzeża, Plac Wolności, Pokoju, Polna, Pomorska, Przebendowskiego, Rozgard, Rybacka, Sambora, Sienkiewicza, Sobieskiego, Szyprów, Wałowa, Zamkowa nr 2, 3, 5-8, 10, 16

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy:  Grupowanie się osób, które spożywają alkohol i zakłócają spokój oraz dopuszczają się wybryków chuligańskich w rejonie Starego Rynku i ulic przyległych.

Cel: Ograniczenie podkreślanego problemu, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Przywrócenie prawidłowych zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej w wyznaczonym rejonie. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań:  Straż Miejska w Pucku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Ograniczenie wykroczeń alkoholowych w miejscach niedozwolonych na obszarze rejonu,  spotkania z lokalną społecznością, wielokrotne reagowanie - stosowanie represji wobec osób zakłócających porządek w miejscach publicznych. W związku z epidemią Covid-19 występującą na terenie całego kraju podjęto na terenie miasta Puck szereg czynności celem realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów, zakazów.

 

 

 Dzielnicowy Rejonu II

 

mł.asp. Łukasz Pelowski

 

tel. 47 742 52 73
kom. 571-335-346

 adres e-mail – dzielnicowy.puck2@gd.policja.gov.pl

 

 

Miasto: Puck:  10-go Lutego od nr 22, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniego Miotka, Augustyna Necla, Bławatkowa, Bukowa, C. K. Norwida, Chabrowa, Chopina, Czeladnicza, Dębowa, Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, Fryzjerska, Generała Józefa Hallera, Głogowa, Helska, I Armii Wojska Polskiego nr 2, 4, 6 oraz pozostałe, Ignacego Paderewskiego, Jaśminowa, Kasztanowa, Kmdr. E. Szystowskiego, Kolejowa, Kopernika, Kraszewskiego, Ks. Bernarda Sychty, Książęca, Kwiatkowskiego, Ludwika Waryńskiego, Marii Konopnickiej, Matejki, Mestwina, Mikołaja Reja, Mistrzowska, Nowa, Pogodna, Słowackiego, Stolarska, Storczykowa, Swarzewska, Szewska, Szkutnicza, Ślusarska, Topolowa, Wejhera, Wejherowska, Zamkowa 11-15 oraz powyżej nr 17, Złotnicza, Żarnowiecka, Żeromskiego

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecanie miejsc publicznych ul. Mestwina i ul. Nowa. Sprzedaż środków odurzających oraz kradzieże z włamaniem do domów mieszkalnych w okresie zimowym. Regularne wizyty w rodzinach objętych procedurą niebieskiej karty jak również sprawdzanie sytuacji w rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym.

Cel: Ograniczenie do minimum występujących problemów poprzez kierowanie w codziennej służbie policjantów Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego jak i dzielnicowych w rejony zagrożone celem represjonowania sprawców wykroczeń alkoholowych i porządkowych, ujawnienia osób mających w posiadaniu środki odurzające oraz celem oddziaływania prewencyjnego. Współpraca z f-szami WRD KPP Puck celem represjonowania kierujących i pieszych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Urząd Miasta Puck, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, Straż Miejska w Pucku, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Represja sprawców przestępstw i wykroczeń. Zminimalizowanie zagrożeń dzięki podjętym działaniom. W związku z epidemią Covid-19 występującą na terenie całego kraju podjęto na terenie miasta Puck szereg czynności celem realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów, zakazów. Ponadto w czasie pandemii nie odnotowano wzrostu interwencji związanych z przemocą w rodzinie ani zwiększeniu napięcia w rodzinach, gdzie były prowadzone procedury niebieskiej karty.

 


 

Starszy Dzielnicowy Rejonu III

 

mł.asp. Aleksander Boczyński

 


tel. 47 742 52 79  
kom. 723-636-554

 adres e-mail- dzielnicowy.puck3@gd.policja.gov.pl
 

 

Miejscowości: Czarny Młyn, Darżlubie, Domatowo, Domatówko, Gnieżdżewo, Kaczyniec, Leśniewo, Łebcz, Mała Piaśnica, Mechowo, Mieroszyno, Połczyno, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, Wielka Piaśnica, Zdrada

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

Cel: Wyeliminowanie bądź ograniczenie podkreślanego problemu związanego z popełnianiem przez właścicieli wykroczenia polegającego na niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Sołtys miejscowości Mieroszyno , Kaczyniec, Leśniewo, Radni gminy Puck okręgu miejscowości Leśniewo, Mieroszyno, Kaczyniec, Dyrektor szkoły Leśniewo, Mieroszyno, Kaczyniec, Przedstawiciele OTOZ Animals

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Podejmowane działania spowodowały brak sygnałów o występowaniu czynów karalnych w podejmowanym rejonie przy ich jednoczesnym wyeliminowaniu bądź ograniczeniu. W związku z epidemią Covid-19 występującą na terenie całego kraju podjęto na terenie miasta Puck szereg czynności celem realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów, zakazów. Ponadto w czasie pandemii nie odnotowano wzrostu interwencji związanych z przemocą w rodzinie ani zwiększeniu napięcia w rodzinach, gdzie były prowadzone procedury niebieskiej karty.

 

 

 

Starszy Dzielnicowy Rejonu IV

 

mł.asp. Przemysław Lezner

 

tel.47 742 52 70
kom. 723-636-493
 
adres email- dzielnicowy.puck4@gd.policja.gov.pl

 

 

Miejscowości: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Rekowo Górne, Rzucewo, Sławutówko, Sławutowo, Smolno, Widlino, Żelistrzewo
 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Spożywanie alkoholu wraz z zaśmiecaniem terenów grupowania się osób spożywających alkohol w Mrzezinie ul. Dworcowa przystanek PKS i PKP, boisko przy ulicy Dworcowej.

Cel: Ograniczenie do minimum występujących problemów poprzez kierowanie w codziennej służbie policjantów Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego i dzielnicowych w rejony zagrożone celem represjonowania sprawców wykroczeń porządkowych i alkoholowych. Minimalizacja wykroczeń „spożywanie alkoholu” na terenach placów zabaw oraz przystanków PKS i PKP oraz zaśmiecania.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Urząd Gminy Puck Wydział Ochrony Środowiska, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Sołtysi Wsi Gminy Puck, Straż Leśna, Pracownicy Lasów Państwowych – Leśniczy, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Represja sprawców przestępstw oraz wykroczeń. Duże zminimalizowanie zagrożeń w danym rejonie. W związku z epidemią Covid-19 występującą na terenie całego kraju podjęto na terenie miasta Puck szereg czynności celem realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów, zakazów. Ponadto w czasie pandemii nie odnotowano wzrostu interwencji związanych z przemocą w rodzinie ani zwiększeniu napięcia w rodzinach, gdzie były prowadzone procedury niebieskiej karty.W przypadku nieobecności dzielnicowych kontakt

z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji

 

asp.szt. Ireneusz Janus

tel. 47 742 52 26    

 

 

Powrót na górę strony