Komisariat Policji w Juracie

Twój dzielnicowy - Komisariat Policji w Juracie

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą sfery życia prywatnego. Dzielnicowy pracuje przede wszystkim sam.

Dzielnicowy jest do Waszej dyspozycji nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również, gdy pojawiają się zagrożenia. Do dzielnicowego można zgłaszać sprawy dotyczące zarówno wykroczeń jak również uzyskiwać pomoc oraz prosić o poradę jak uniknąć przestępstw, nie stać się ofiarą przemocy albo też jak reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Podane poniżej adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów., nie służą także do wzywania pilnej interwencji. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 

 


DZIELNICOWY REJONU VIII

 

 st.sierż. Maciej Redlin 

 

 

 Obsługuje rejon nr VIII miejscowości: Jastarnia, Jurata, Kuźnica 

tel. 723-635-665, tel. 47 742 53 79

e-mail- dzielnicowy.jurata1@gd.policja.gov.pl

 

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócanie ładu i porządku publicznego w Jastarni ul. Sychty, rejon parku miejskiego oraz okolice dworca PKP w Jastarni, zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem na terenie molo spacerowego ul. Stelmaszczyka i Droga Leśna , demoralizacja nieletnich w trakcie II połowy ferii zimowych

Cel: zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, zapewnienie ładu i porządku w miejscach publicznych.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Straż Miejska w Jastarni, Straż Graniczna we Władysławowie, Radni Miasta Jastarnii

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Ograniczenie ilości popełnianych zdarzeń.  

 


 DZIELNICOWY REJONU IX

 

sierż.szt. Piotr Bolda

 
 Obsługuje rejon nr IX miejscowość Hel wraz z ośrodkiem wypoczynkowym WZW "Jantar"

 tel. 723-635-657, tel. 47 742 53 79

 e-mail-dzielnicowy.jurata2@gd.policja.gov.pl
 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, ul. Wiejska, Kaszubska, Leśna oraz na terenie Parku Wydmowego przy ul. Portowej.

Cel: minimalizowanie zjawisk dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego oraz popełniania wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Straż Miejska w Helu, Straż Graniczna placówka w Helu , Radni Miasta Hel.

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Ograniczenie pojawiających się problemów w rejonach zagrożenia.

 

 W przypadku nieobecności dzielnicowych kontakt

z Kierownikiem Ogniwa Prewencji 


mł.asp. Karol Dahl

tel. 47 742 53 73

Powrót na górę strony