Komisariat Policji w Kosakowie

Twój dzielnicowy - Komisariat Policji w Kosakowie

 

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Praca dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się z przeróżnymi sprawami, poważnymi i błahymi. Tematy są niejednokrotnie wstydliwe i dotyczą sfery życia prywatnego. Dzielnicowy pracuje przede wszystkim sam.

Dzielnicowy jest do Waszej dyspozycji nie tylko w sytuacjach nagłych, ale również, gdy pojawiają się zagrożenia. Do dzielnicowego można zgłaszać sprawy dotyczące zarówno wykroczeń jak również uzyskiwać pomoc oraz prosić o poradę jak uniknąć przestępstw, nie stać się ofiarą przemocy albo też jak reagować na przejawy przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Podane poniżej adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów., nie służą także do wzywania pilnej interwencji. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 DZIELNICOWY REJONU XII
STARSZY DZIELNICOWY

asp.szt. Sławomir Chyłatel. 723-636-478, tel.47 742 53 94

e-mail- dzielnicowy.kosakowo1@gd.policja.gov.pl

Obsługuje rejon nr XII miejscowosci: Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierowszyno, Rewa 

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy:  Parkowanie pojazdów nie stosując się do znaku "zakaz zatrzymywania się" w Rewie ul. Koralowa, także w miejscowości Mechelinki ul. Nadmorska.

Cel: Minimalizacja lub całkowita eliminacja popełnianych wykroczeń drogowych.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Straż Gminna w Kosakowie, Wydział Ruchu Drogowego KPP Puck, Żandarmeria Wojskowa, służby ochrony mienia oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Zminimalizowanie popełnianych wykroczeń drogowych.

 

DZIELNICOWY REJONU XIII

 

 DZIELNICOWY
 mł. asp. Kamil Olczykowski

 


tel. 723-636-432, tel. 47 742 53 94

e-mail- dzielnicowy.kosakowo2@gd.policja.gov.pl

Obsługuje rejon nr XIII miejscowości: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pogórze, Suchy Dwór
 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenia lub problemy: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów z naruszeniem przepisów ruchu drogowego określonych znakiem ,, strefa zamieszkania ‘’ na terenie Osiedli w m. Pogórze ze szczególnym uwzględnieniem ulic Śliwińskiego, Kościuszki i Paderewskiego.

Cel: Wyeliminowanie bądź ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym poprzez cykliczne kontrole.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w realizację działań: Straż Gminna w Kosakowie, służby ochronne mienia oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, WRD KPP Puck.

Zrealizowane zadanie w II półroczu 2021r.: Ograniczenie ilości popełnianych wykroczeń w rejonie zagrożenia.  

 W przypadku nieobecności dzielnicowych kontakt

z Kierownikiem Ogniwa Prewencji

 asp.szt. Tomasz Konkol

tel. 47 742 53 96

  • Zdjecie
Powrót na górę strony