Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

KONTAKT

 

84-100 Puck ul. Dworcowa 5

tel. 47 742 52 06
sekretariat tel.: 47 742 52 45

 

 

 

NACZELNIK


WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

 

asp.szt. Adam Szymański

 

 

 

 

 

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

  1. koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji,
  2. koordynowanie i nadzorowanie działań Policji powiatu puckiego w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń drogowych
  3. organizowanie i rozwijanie działań z zakresu prewencji kryminalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
  4. działalności profilaktycznej – propagandowej ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w procesie sprawdzania kwalifikacji dzieci i młodzieży szkolnej przed uzyskaniem przez nie karty rowerowej i motorowerowej,
  5. likwidacja zdarzeń drogowych z uwzględnieniem czynności natury dochodzeniowo-śledczej już od momentu zabezpieczenia miejsca wypadku do chwili skierowania materiałów do sądu,
  6. nadzór i kontrola nad oznakowaniem dróg na terenie działania Komendy i współpraca w tym zakresie z właściwym zarządcą drogi,
  7. współpraca z organami zarządu powiatu i poszczególnych gmin w celu likwidowania miejsc koncentrowania się wypadków drogowych,
  8. współdziałanie Policji ruchu drogowego z innymi pionami, a w szczególności z pionami operacyjnymi w zakresie zwalczania na podległym terenie przestępczości kryminalnej i gospodarczej,
  9. prowadzenie właściwej polityki represyjnej w stosunku do sprawców wykroczeń.
Powrót na górę strony