Praca

Rekrutacja

UWAGA

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji,

wyłącznie drogą pocztową na adres:

 

Zespół ds. Doboru

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka od dnia 12.03.2020r. zawieszone zostały do odwołania wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji. W związku z tym Zespół do Spraw Doboru KWP w Gdańsku oraz komórki kadrowe wszystkich komend miejskich i powiatowych nie będą przyjmować dokumentów do służby w Policji od kandydatów i nie będą realizowane: testy wiedzy i sprawności w szkołach policyjnych, próbne testy sprawności, testy psychologiczne, rozmowy kwalifikacyjne, komisje lekarskie oraz nie będą przyjmowane ankiety bezpieczeństwa osobowego. W Zespole ds Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku zawieszone zostają również dyżury popołudniowe we wtorki. Niemniej jednak osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji prosimy o kontakt pod nr tel.

723-695-574

607-235-276

516-819-371

w celu uzyskania bliższych informacji na temat ubiegania się o służbę w Policji. O zmianie decyzji w powyższej sprawie poinformujemy Państwa niezwłocznie komunikatem na stronie internetowej.

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych
  • współdziałanie z Policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Jeżeli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne zatrudnienie zapraszamy do składania dokumentów. 

 

 

Od 1 marca 2020 roku można składać dokumenty dotyczące naboru do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku.

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.pomorska.policja.gov.pl
oraz w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-14.00, a w środy w godz. 11:00-18:00 

w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Pucku

ul. Dworcowa 5, 84-100 Puck

tel.: 47 742 52 04

 

 

 


 
Powrót na górę strony