Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

 

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

 

mł.asp. Łukasz Brzeziński

 


Dane kontaktowe: 


tel. 47 742 52 81 , 691-420-561 

e-mail: rzecznik.puck@gd.policja.gov.pl

 


Oficer Prasowy realizuje politykę medialną puckiej Policji. Przy pomocy regionalnych i ogólnopolskich mediów przekazuje ważne informacje o działaniach Policji na terenie powiatu puckiego.
 

Kontakt z oficerem prasowym w dni powszednie od godziny 7:30 - 15:30 

 

W godzinach popołudniowych, sobotę, niedzielę i święta prosimy dzwonić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych.

 

W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni

 podkom. Monika Bradtke

 


Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu. Pozostałe listy przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji, które udzielają odpowiedzi na korespondencję. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ OFICERA PRASOWEGO
 

¤ Informowanie środków masowego przekazu o działaniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Pucku

¤ Udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie odpowiedzi na pytania oraz dotyczących działania puckiej Policji

¤ Administrowanie strony internetowej KPP Puck oraz jej aktualizacja

¤ Prowadzenie i administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej KPP Puck

¤ Obsługa poczty elektronicznej KPP Puck i Oficera Prasowego


UWAGA!!! korespondencja niebędąca skargą lub wnioskiem na funkcjonowanie Policji, będzie przekazywana do odpowiednich komórek jednostki bez powiadamiania strony. Organ udziela odpowiedzi na skargi i wnioski wyłącznie w formie pisemnej. Skargę lub wniosek niezawierający imienia, nazwiska (nazwy) i adresu składającego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. nr 5 poz. 46) 

Powrót na górę strony