Tłumacze języka migowego

Tłumacze języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.Komenda Wojewódzka Policji w Gdańskuul. Okopowa 15,80-819 GdańskOsoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej, na całodobowy adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: dyzurnykwp@pomorska.policja.gov.pl, oraz na fax: 058 301 79 10.Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723-695-382,koniecznie podaj następujące informacje:swoje dane personalne, miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15,

80-819 Gdańsk

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej, na całodobowy adres mailowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

dyzurnykwp@pomorska.policja.gov.pl, oraz na fax: 058 301 79 10.Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723-695-382,

koniecznie podaj następujące informacje:
swoje dane personalne,
miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.


Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Powrót na górę strony