Walka z kłusownictwem

Walka z kłusownictwem

„WALKA Z KŁUSOWNICTWEM NA TERENIE POWIATU PUCKIEGO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacja pn. „Walka z kłusownictwem na terenie Powiatu Puckiego”, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

Powiat pucki to zróżnicowany przyrodniczo obszar obfitujący w jeziora, rzeki,  posiadający aż 128 km linii brzegowej Morza Bałtyckiego i Zatoki Gdańskiej. Unikatowość środowiska przyrodniczego ziemi puckiej to m.in. : Nadmorski Park Krajobrazowy, liczne rezerwaty przyrody, pradoliny z ujściami rzek oraz mierzeje, a także kompleksy leśne puszczy Darzlubskiej wraz z rezerwatem Darzlubskie Buki. Na terenie powiatu puckiego funkcjonują dwa obszary w ramach programu Natura 2000. Obszar ten wymaga ciągłych działań, których celem powinno być zachowanie szczególnego charakteru przyrodniczego powiatu puckiego. Mając na uwadze tę niezwykłą specyfikę terenu powiatu oraz nadrzędny cel jakim jest ochrona środowiska  Komenda Powiatowa Policji w Pucku  bierze udział w operacji pn." Walka z kłusownictwem na terenie Powiatu Puckiego" .

Celem projektu jest nie tylko wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności powiatu puckiego ale również wpłynięcie na wzrost atrakcyjności rejonu pod względem turystycznym a zwłaszcza szeroko rozumianej  turystyki wodnej i rybackiej. 

 

 

  • Zdjecie
  • Zdjecie
Powrót na górę strony